FANDOM


Zbór stołeczny Kościoła Zielonoświątkowego w RP - zbór stanowiący część Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, który jest chrześcijańskim wyznaniem, zaliczanym do nurtu kościołów protestanckich. Siedziba zboru znajduje się przy ulicy Siennej 68/70. Obecnym pastorem zboru jest Arkadiusz Kuczyński.

Zbór obecnie liczy ponad 500 członków, co czyni go jednym z największych wspólnot tego kościoła w Polsce.

Kościół Zieloświątkowy w RPEdytuj

Zgodnie z opisem zawartym w biblijnych Dziejach Apostolskich, w dzień Pięćdziesiątnicy pojawiły się języki jakby z ognia, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić językami. Właśnie do tego wydarzenia nawiązują wyznawcy pentakostalizmu, czyli zielonoświątkowcy.

Zielonoświątkowcy, podobnie jak baptyści, chrzczą ludzi dorosłych, którzy bezpośrednio przed udzieleniem sakramentu muszą złożyć osobiste wyznanie wiary. Jednak zielonoświątkowcy – w porównaniu do innych wyznań chrześcijańskich – kładą zdecydowanie większy nacisk na obecność Ducha Świętego w życiu chrześcijanina i dary, jakimi nas obdarza. Glosolalia, czyli mówienie językami opisane w Piśmie Świętym, spotykana jest w wielu zborach pentakostalnych.

Nurt zielonoświątkowy rozwinął się na początku XX wieku w USA i bardzo szybko trafił na ziemie polskie, najpierw w okolice Cieszyna, trochę później na ziemie centralnej i wschodniej Polski.

W dwudziestoleciu międzywojennym istniały na terenie Rzeczpospolitej dwa odrębne Kościoły zielonoświątkowe – założony w Cieszynie w roku 1910 Związek Stanowczych Chrześcijan i łódzki Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Pierwszy Kościół wydawał dwa czasopisma: „Głos Prawdy” i „Śpiewnik Pielgrzyma”, łódzcy zielonoświątkowcy natomiast publikowali pismo pt. „Przystęp”.

Po II wojnie światowej władze państwowe naciskały na zielonoświątkowców, aby połączyli się z innymi chrześcijanami ewangelicznymi w jeden organizm. Naciski okazały się skuteczne – do życia powołano Zjednoczony Kościół Ewangeliczny.

Zjednoczony Kościół Ewangeliczny istniał przez cztery dziesięciolecia. W tym czasie pobożność jego wiernych w dużym stopniu została ukształtowana przez misjonarzy z USA, propagujących amerykańską pobożność. W międzyczasie Kościół opuściło kilka grup wyznaniowych. Ostatecznie ZKE rozwiązano w 1987 roku. W tym samym roku odbył się kongres zjednoczeniowy Kościoła Zielonoświątkowego w RP, do którego należy dziś ok. 20 tys. wiernych. Na terenie RP działają także mniejsze wspólnoty zielonoświątkowe, najczęściej obejmujące tylko jeden zbór.

Na podstawie artykułu Piotra Kalinowskiego pt. Kalwinizm, metodyzm, anglikanizm i pentakostalizm w Polsce. Rys historyczny.

Historia zboruEdytuj

Oficjalne zezwolenie władz państwowych na budowę zboru kościół otrzymał w styczniu 1982 roku. W grudniu 1984 roku przydzielona została działka w obrębie ulic: Siennej, Śliskiej i Twardej, a w czerwcu 1985 roku rozpoczęła się budowa. Oficjalne otwarcie zboru oraz pierwsze odprawione w nim nabożeństwo nastąpiło 29 września 1989 roku.

We wnętrzach budynku oprócz sali modlitewnej znajduje się siedziba Prezydium Rady Naczelnej Kościoła Zielonoświątkowego w RP, dom studenta, redakcja miesięcznika "Chrześcijanin" i wydawnictwo Agape.

Działalnośc ParafiiEdytuj

Nabożeństwa: w każdą niedzielę o godz. 10.00 i 12.00 oraz w piątki o 18.00.

Zobacz teżEdytuj

LinkiEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

W sieci Wikii

Losuj Wikię