FANDOM


Disambig
Ten artykuł dotyczy wydziału Politechniki. Zobacz też: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej należy do najstarszych wydziałów tej uczelni. Został powołany do życia jako jeden z trzech pierwszych wydziałów Instytutu Politechnicznego im. Mikołaja II w roku 1898. Był on kontynuatorem tradycji Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego działającej w latach 1826-1830.

Z Wydziału Chemicznego PW wywodzą się m.in.: Józef Zawadzki, Jan Zawidzki, Kazimierz Smoleński, Ignacy Mościcki, Tadeusz Miłobędzki, Wojciech Świętosławski, Stanisław Bretsznajder, Tadeusz Urbański, Tadeusz Wojno.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej mieści się w Gmachu Chemii przy ul. Noakowskiego 3 oraz Gmachu Technologii Chemicznej przy ul. Koszykowej 75. Obecnym dziekanem jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka.

Wydział kształci studentów na dwóch kierunkach:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

W sieci Wikii

Losuj Wikię