FANDOM


Wiesław Trąmpczyński (ur. 1947 r.) – profesor doktor habilitowany Politechniki Świętokrzyskiej, znawca mechaniki gruntów, automatyzacji i optymalizacji procesów urabiania gruntów.

Ukończył VI LO im. T. Reytana w 1965 roku, następnie dostał się na Politechnikę Warszawską, gdzie w 1971 roku ukończył wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów. Od 1971 roku pracował w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki, w 1975 roku się doktoryzował, a w 1987 roku habilitował. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1996 roku.

Przebywał na zagranicznych stażach naukowych, m.in. w: University of Leicester, Ruhr Universitat Bochum, Lehrstuhl für Mechanik I w Niemczech. Aktualne zainteresowania naukowe i badawcze to: mechanika gruntów, automatyzacja i optymalizacja procesów urabiania gruntów narzędziami maszyn do robót ziemnych, sterowanie osprzętem maszyn budowlanych. Związany z Politechniką Świętokrzyską, gdzie obecnie jest kierownikiem Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych. Jest autorem lub współautorem ponad 70 prac naukowych oraz jednego patentu (na terenie RP, Europy i USA) z zakresu mechaniki gruntów.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

W sieci Wikii

Losuj Wikię