FANDOM


Wielopolejurydyka została erygowana w 1693 r. przez Wielopolskich. Projekt urbanistyczny wykonał Tylman z Gameren na zlecenie Marii Anny Wielopolskiej, siostry królowej Marii Kazimiery Sobieskiej. Usytuowana została na przedłużeniu ul. Senatorskiej i znajdowała się w obrębie ulic: Elektoralnej, Żabiej, Granicznej, Grzybowskiej i Ciepłej. W jurydyce przemieszkiwała okresowo szlachta, która przybywała do stolicy z okazji elekcji i sejmu. Ratusz Wielopola mieścił się przy Krochmalnej 17.

Teren Wielopola przewidziany pod parcelację, rozplanowany został z uwzględnieniem trzech typów zabudowy. Wzdłuż granic jurydyki zlokalizowano zabudowę segmentową, przeznaczoną na wynajem. Przylegał do niej pas dworów szlacheckich, a wnętrze jurydyki przeznaczone zostało na magnackie założenia pałacowe. Rozbudowa jurydyki przerwana została przymusowym wykupem Augusta II z racji budowy Koszar Gwardii Koronnej ok. 1730 r. Projekt Wielopola stanowił jeden z najciekawszych przykładów barokowej urbanistyki w Polsce.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

W sieci Wikii

Losuj Wikię