FANDOM


Disambig
Ten artykuł dotyczy ulicy. Zobacz też: Zespół przystankowy Tylżycka.
Tylżycka
Marymont-Potok
Żoliborz
Tylzycka
ul. Tylżycka
Okres powstania: lata 30. XX wieku
Długość: 400 m
Zakres numerów: 1-11
Google MapsOpen Street Map
Tylżycka 1945
Tylżycka 2012
Ulica Tylżycka (dawniej Przechodnia) – ulica osiedlowa położona na Marymoncie-Potoku w dzielnicy Żoliborz, biegnie od ul. Gwiaździstej na zachód w głąb osiedla, kończy się ślepo, krzyżując się po drodze jedynie z ul. Smoszewską.
10750009

Ulica Tylżycka w 1977 roku

Otoczenie ul. Tylżyckiej wchodziło dawniej w skład folwarku Potok, sama ulica powstała jednak najpewniej na początku XX wieku w ramach parcelacji dóbr folwarku pod zabudowę letniskową. Została włączona w granice Warszawy w 1916 roku, początkowo nosiła nazwę Przechodnia (por. Przechodnia), potem zaś zmieniono ją na Tylżycka – od Tylży (ob. Sowieck), miasta w obwodzie kaliningradzkim.

W okresie międzywojennym zabudowana była niewielkimi murowanymi i drewnianymi domkami, głównie na odcinku zachodnim, w części wschodniej, pod nr 2, znajdowały się drewniane zabudowania żeńskiego klasztoru, gdzie mieściła się również żeńska szkoła zawodowa. Ulica, która nie posiadała nawet regularnej jezdni, biegła wówczas od ul. Kamedułów na zachód, gdzie krzyżowała się z ul. Smoszewską i kończyła na ul. Morawskiej – jej długość wynosiła około 300 metrów. Ulica wchodziła w skład komisariatu XXVI Marymont.

Podczas powstania warszawskiego w murach klasztoru działał punkt opatrunkowy nr 108, większość zabudowy została zniszczona podczas II wojny światowej, zachowało się jedynie kilka budynków, wkrótce zamieszkanych. Po wojnie otoczenie ulicy przez dłuższy czas nie ulegało zmianie, w jej zabudowie dominowały małe przedwojenne i powojenne domki, ogródki działkowe oraz tereny niezagospodarowane, powstała również gruntowa jezdnia.

Sytuacja uległa zmianie dopiero na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, kiedy to dawna zabudowa została całkowicie wyburzona, w jej miejscu wybudowano bloki południowej części osiedla Marymont DolnyMarymont-Potok, zaś nazwę "Tylżycka" przeniesiono zaś na jedną z ulic wewnętrznych osiedla. Jednocześnie trzy budynki uzyskały adres od ul. Tylżyckiej – nr 1, nr 7 i nr 11. Obecnie ul. Tylżycka jest wewnętrzną pieszo-kołową drogą osiedla Marymont-Potok, wije się pomiędzy blokami i kończy się w pobliżu bloku Tylżycka 11. W jej sąsiedztwie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje umieszczenie dodatkowo garażu wielopoziomowego na rzecz mieszkańców osiedla.