FANDOM


Disambig
Ten artykuł dotyczy nieistniejącej ulicy na Żoliborzu. Zobacz też: Ulica Morawska w Wawrze.
Morawska
XXVI Marymont (Żoliborz)
Morawska01
ul. Morawska (1977)
Okres powstania: przełom XIX i XX wieku
Długość: 1945: 200 m
1977: 500 m
Okres zlikwidowania: przełom lat 70. i 80. XX wieku
Przyczyna likwidacji: budowa osiedla Marymont Dolny
Morawska 1945
Ulica Morawska – oficjalnie nieistniejąca ulica na Żoliborzu, która znajdowała się kiedyś na Marymoncie-Potoku, i biegła od ul. Potockiej do ul. Kupały. Obecnie tę nazwę nosi mała osiedlowa ulica w Wawrze.
Morawska (tu była)

Ślad dawnej ul. Morawskiej, po prawej widoczna kamienica Barszczewska 19

Morawska (budynek nr 4)

Pozostałości dawnej zabudowy ul. Morawskiej – po lewej widoczna tabliczka adresowa Morawska 4

Ulica powstała najpewniej na przełomie XIX i XX wieku na rozparcelowanych gruntach dawnego folwarku Potok, w miejscu dwóch stawów położonych pomiędzy ul. Potocką a ul. Barszczewską. W 1916 roku znalazła się w granicach Warszawy, uzyskała wówczas nazwę Morawska, nawiązującą do Moraw – krainy historycznej w Republice Czeskiej. Jerzy Kasprzycki w swoich felietonach pisał za to, że nazwa mogła wziąć się od licznego w okolicy nazwiska Morawski[1].

W okresie międzywojennym ulica była uregulowana i wybrukowana na odcinku KołobrzeskaPotocka, planowane było jednak jej przedłużenie na północ, gdzie krzyżowałaby się dalej z planowanymi ulicami: Skrzelewską i Tylżycką, by zakończyć się u zbiegu z planowaną ul. Kupały i planowaną ul. Kacpra Niesieckiego. Na części planów zaznaczono tylko istniejący odcinek, na części zaś cały planowany przebieg. Wzdłuż ulicy znajdowało się sporo budynków drewnianych i kilka murowanych, przypisanych głównie do sąsiednich ulic – wśród nich wyróżniały się murowane, piętrowe kamieniczki na rogu ul. Barszczewskiej (nr 19), na rogu ul. Kołobrzeskiej (nr 19) oraz pod adresem Morawska 18[2].

Zabudowa ulicy została w dużej mierze zniszczona podczas II wojny światowej, przetrwały jedynie nieliczne budynki w południowej części ulicy. Po wojnie ulica pozostała nieznaczącą drogą bez stałej nawierzchni, ciągnącą się na planowanym dawniej odcinku od ul. Kupały do ul. Potockiej – na planach zaznaczana była nieraz różnie, nawet dochodząc do styku z przedłużeniem ul. Grudziądzkiej. Sytuacja zmieniła się dopiero na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, kiedy to w związku z budową osiedla Marymont Dolny większość ocalałej zabudowy wyburzono, a sama ulica uległa oficjalnie likwidacji. Zachowały się jednak dwa budynki we wschodniej pierzei ulicy, w rejonie ul. Barszczewskiej – jeden z nich posiada nawet oficjalną tabliczkę adresową MSI z adresem Morawska 4. Ulica jednak w praktyce nie istnieje, choć niekiedy pojawia się w oficjalnych wykazach oraz na niektórych planach miasta.

PrzypisyEdytuj

  1. Jerzy Kasprzycki: Wieś Potok (w:) Korzenie miasta. Warszawskie pożegnania, t. V, str. 130-132, Veda, Warszawa 2004
  2. Przegląd danych na podstawie dokumentów Biura Odbudowy Stolicy