FANDOM


Kupały
Marymont
Okres powstania: lata 30. XX wieku
Długość: ? m
Okres zlikwidowania: lata 70. XX wieku
Przyczyna likwidacji: przebudowa osiedla

Ulica Kupały – nieistniejąca obecnie ulica znajdująca się na Marymoncie. Biegła od ul. Marii Kazimiery do skrzyżowania ze Złotkowską i Smoszewską. Jej przedłużeniem była ul. Ryska.

Ulica Kupały została wytyczona w latach 30. XX wieku, a nazwę nadano ok. 1935 roku. Po II wojnie światowej mieściły się na niej 2 obiekty (pod adresami Kupały 13 i Kupały 15). Miała nawierzchnię gruntową. Fragment ulicy, w tym emaliowaną tabliczkę nazewniczą, uwiecznił Aleksander Leszczyński na filmie dokumentalnym Marymont w czasie przemian. Kupały krzyżowała się z następującymi ulicami: Marii Kazimiery, Grudziądzką, Niesieckiego, Heweliusza, Morawską, Smoszewską, Złotkowską.

Ulica została zlikwidowana ok. 1979 roku w związku z przebudową Marymontu, a nazwę wykreślono z rejestru w 1981 roku. Obecnie mniej więcej jej śladem biegnie aleja Armii Krajowej.