FANDOM


Disambig
Ten artykuł dotyczy ulicy. Zobacz też: Zespół przystankowy Chodakowska.
Chodakowska
Grochów, Kamionek
Praga Południe
Chodakowska
ul. Chodakowska
Okres powstania: 1961 rok
(wydzielenie)
Długość: 800 m
Zakres numerów: 10-57
Google MapsOpen Street Map

Ulica Chodakowska – ulica na Pradze Południe, która biegnie od Kamionkowskiej do torów kolejowych na północ od ulicy Nowickiej. Nazwa pochodzi od miejscowości Chodaków, która dziś jest dzielnicą Sochaczewa.

Chodakowska (nr 24)

Blok Spółdzielni Osiedle Młodych (nr 24)2014porównaj: 12.2012

Ulica powstała przed II wojną światową, jednak początkowo była częścią ulicy Terespolskiej. Zabudowano ją wówczas licznymi zakładami przemysłowymi oraz kamienicami, większość obiektów uległa jednak zniszczeniu podczas II wojny światowej. W 1961 roku ulicę wydzielono z biegu ulicy Terespolskiej i nadano jej współczesną nazwę. Ciekawostką jest fakt, że ulica zakręcała wtedy przed torami i dochodziła do skrzyżowania z Podskarbińską i Makowską, jednak ten odcinek skasowano jeszcze w latach 60. XX wieku. Ulica zabudowana jest głównie obiektami fabrycznymi i popadającymi w ruinę kamienicami, współcześnie w planach jest rewitalizacja terenów przemysłowych wzdłuż ulicy Chodakowskiej w ramach projektu "Młoda Praga".

Ulica Chodakowska rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z Kamionkowską, po czym kieruje się na północ krzyżując się z ulicami Groszowicką, Mińską, Żupniczą i Nowińską, by zakończyć się na przejeździe kolejowym na północ od ostatniego skrzyżowania.

Wśród obiektów na ulicy Chodakowskiej należy wymienić:

Spośród nieistniejących obiektów należy wymienić kamienicę Wojciecha Kemnitza (nr 24) oraz Fabrykę Samochodów Osobowych i Półciężarowych Państwowych Zakładów Inżynierii, która znajdowała się pod ówczesnym adresem Terespolska 34/36.