FANDOM


Disambig
Ten artykuł dotyczy nieistniejącej ulicy na Marymoncie. Zobacz też: Ulica Canaletta w Śródmieściu.
Canaletta
Żoliborz
Okres powstania: lata 50. XX wieku
Długość: 150 m
Okres zlikwidowania: lata 80. XX wieku
Przyczyna likwidacji: budowa Trasy Armii Krajowej

Ulica Canaletta – nieistniejąca ulica, która znajdowała się na Marymoncie w dzielnicy Żoliborz, a która biegła od ul. Gdańskiej do ul. Twardowskiego.

Pierwsze projekty wytyczenia ulicy Canaletta pojawiły się w latach 30. XX wieku, na ówczesnych planach regulacyjnych ulicę Canaletta narysowano pomiędzy projektowaną ul. Jelinka a projektowaną ul. Twardowskiego, na obszarze dawniej zajętym przez rozlewiska Rudawki. Nie wykonano jednak żadnych dalszych prac w terenie, nie powstała także żadna zabudowa – ulica na planach miasta pojawiła się dopiero w latach 50. XX wieku. Biegła początkowo od ul. Jelinka do ul. Twardowskiego, być może powstały przy niej jakieś budynki. Z czasem na niektórych planach zaznaczano jej bieg od ul. Gdańskiej. Ulica uległa likwidacji w latach 80. XX wieku w związku z budową Trasy Armii Krajowej.

Nazwa Canaletta została w 1993 roku przeniesiona na nienazwaną dotychczas ulicę w Śródmieściu.