FANDOM


Szkoła Rycerska

Szkoła Rycerska

Szkoła Rycerska w Warszawie (Korpus Kadetów w Warszawie) - typ szkoły przeznaczony dla młodzieży szlacheckiej, przygotowującej do służby wojskowej, obywatelskiej i dworskiej. Szkoła Ryccerska w naszym mieście działała w latach 1765-1795 w Pałacu Kazimierzowskim, założył ją Stanisław August Poniatowski, wraz z Adamem Czartoryskim. W Szkole Rycerskiej szczególny nacisk położono na wychowanie obywatelskie i przygotowanie do słuzby cywilnej. Kadrę nauczycielską stanowili oficerowie prowadzący przedmioty wojskowe, ale wykładano tam również ekonomię, prawo, historię, geografię czy języki obce. Uczniowie uczyli się także sztuki władania szablą lub szpadą, jazdy konnej, tańców i muzyki.

Program szkoły stowrzył głównie John Linde - wykształcenie zdobywano w ciągu 4 lat. Komendantem Szkoły był Adam Kazimierz Czartoryski. Wychowankami szkoły byli min. Tadeusz Kościuszko, Jakub Jasiński, Jan Ursyn Niemcewicz, czy Karol Kniaziewicz.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

W sieci Wikii

Losuj Wikię