FANDOM


Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
nr 342 im. Jana Marcina Szancera
Nowodwory
Białołęka
Rok założenia: 1992
Typ szkoły: Szkoła podstawowa
Dyrektor: Maria Marciniak-Małetka
Wicedyrektor: Barbara Janowska
Halina Andrzejak
Anna Stec
Iwona Kwiatuszyńska
Ewa Kaźmierska
Iwona Orowiecka
Adres: ul. Strumykowa 21a
filia: ul. Topolowa 15
Zobacz szkołę w Google Maps

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szanceraszkoła podstawowa położona na Białołęce, przy ul. Strumykowej 21a, z filią przy ul. Topolowej 15.

Szkoła zainaugurowała swoją działalność 1 września 1992 roku przy ulicy Feliksa Pancera 3, kiedy to otwarto pierwszą na Tarchominie szkołę podstawową. Szkoła liczyła siedem oddziałów, naukę rozpoczęło w nich 192 uczniów. Kadra pedagogiczna liczyła 15 osób. Już w listopadzie 1994 roku w szkole powołano pierwsze klasy integracyjne, w których praca oparta była na autorskich programach dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektorem szkoły została Liliana Zientecka.

Dnia 1 września 1999 roku szkoła uzyskała status i nazwę Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 342 i przyjęła misję. Zmianie uległa struktura organizacyjna placówki: pojawiły się klasy czwarte i piąte – wszystkie o charakterze integracyjnym. W 2000 roku szkoła została przeniesiona do nowego budynku przy ulicy Strumykowej 21, dostosowanego architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale dzieliła go z Gimnazjum nr 3. W tym okresie systematycznie wzrastała ilość oddziałów i liczba zatrudnionych nauczycieli. W tym okresie dyrektorem była Ewa Kaźmierska.

Dnia 1 września 2003 roku placówka ponownie zmieniła nie tylko siedzibę, ale i nazwę. Już jako Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi objęła w posiadanie samodzielny budynek przy ulicy Strumykowej 21a, w którym istnieje do dziś. Naukę rozpoczęło tu 850 uczniów w 37 oddziałach, zatrudniono 90 nauczycieli. Dyrektorem szkoły została Maria Marciniak. 22 kwietnia 2005 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Marcina Szancera oraz wręczenia sztandaru. Tego dnia po raz pierwszy społeczność szkolna gościła Zofię Sykulską, żonę prof. Szancera oraz jego syna Jana Piotra z żoną. Tego dnia po raz pierwszy uczniowie klasy VIb utworzyli poczet sztandarowy, a wybrani przedstawiciele wszystkich uczniów złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Tym samym dzień 22 kwietnia stał się oficjalnym dniem Święta Szkoły.

W latach 2013-2014 budowano filię szkoły przy ul. Ćwiklińskiej dla blisko 700 uczniów z najmłodszych klas - zerówek, pierwszych i drugich. Zbudowano 15 pracowni i pięć sal dla przedszkolaków, a także salę gimnastyczną, sale do terapii zajęciowej i lekcji wyrównawczych oraz stołówkę, bibliotekę i cztery świetlice, a przy szkole otwarto plac zabaw i ogród. Filia zaczęła funkcjonować 1 września 2014 roku.

Do budynku szkoły przy ul. Strumykowej przylega także hala sportowa Białołęckiego Ośrodka Sportu oraz Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi Nr 123 im. Jana Pawła II (nr 21).

Linki zewnętrzneEdytuj