FANDOM


Szkola317

Wejście do budynku szkoły

Szkoła Podstawowa nr 317 – integracyjna szkoła podstawowa przy ulicy Deotymy 37 na Woli. Wraz z Gimnazjum nr 52 wchodzi w skład Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego.

Szkoła nosi imię Edmunda Bojanowskiego, szlachcica, który w XIX wieku organizował pomoc dla dzieci wiejskich. Klasy liczą do 20 osób. Nauczyciel jest dodatkowo wspierany przez pedagoga wspierającego. Celem szkoły jest wspieranie rozwoju uczniów zarówno zdrowych jak i niepełnosprawnych oraz zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości. Duży nacisk kładziony jest na tworzenie przyjaznego środowiska dla wszystkich dzieci. Krzewiony jest szacunek i tolerancja. Szkoła dzięki temu cieszy się opinią przyjaznej i bezpiecznej. Funkcjonuje wiele zajęć pozalekcyjnych, sala komputerowa i multimedialna z Internetem, biblioteka, sala gimnastyczna, sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny.

Linki zewnętrzneEdytuj