FANDOM


 • JRG 1 przy ul. Modlińskiej.
 • JRG 2 przy ul. Chrościckiego
 • JRG 3 przy ul. Polnej
 • JRG 4 przy ul. Chłodnej
 • JRG 5 przy ul. Marcinkowskiego
 • JRG 6 przy ul. Marymonckiej
 • JRG 7 przy ul. Powstańców Śląskich
 • JRG 8 przy ul. Majdańskiej
 • JRG 9 przy ul. Domaniewskiej
 • JRG 10 przy ul. Czarodzieja
 • JRG 11 przy ul. Zgrupowania AK "Kampinos"
 • JRG 12 przy ul. Tomaszowskiej
 • JRG 13 przy ul. Strażackiej
 • JRG 14 przy ul. Obornickiej
 • JRG 16 przy ul. Rynkowej
 • JRG 17 przy ul. Płaskowickiej
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Lotniskowa Straż Pożarna na Lotnisku Chopina

Państwowa Straż Pożarna (tel. alarmowy 998) – służba cywilna zapewniająca ochronę przeciwpożarową miasta, składa się z 17 jednostek ratowniczo-gaśniczych podległych Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.. Niektóre jednostki są wyspecjalizowane.

HistoriaEdytuj

W 1829 powstaje projekt autorstwa Jana Rudnickiego utworzenia zawodowej straży ogniowej, którego w związku z wybuchem powstania listopadowego nie udaje się wprowadzić w życie. Dopiero w roku 1834 Car Mikołaj I zatwierdza decyzję rady Administracyjnej Królestwa Polskiego o utworzeniu Straży Ogniowej m. st. Warszawy. 1. stycznia 1836 roku Straż rozpoczyna służbę. Istnieją cztery oddziały i każdy z nich otrzymał swoją barwę (oddział I czerwoną, oddział II białą, oddział III niebieską, oddział IV pomarańczową). Do obowiązków straży należy gaszenia pożarów, czyszczenie kominów i sprzątanie ulic. W 1841 roku Straż Ogniowa M. St. Warszawy zmienia nazwę na Warszawska Straż Ogniowa. Otrzymuje dodatkowe zajęcie - obsługę 800 latarń ulicznych. Siedem lat później na Pradze rozpoczyna służbę oddział V - barwa zielona. W roku 1887 powstaje pierwsza orkiestra strażacka, a w 1905 roku patronką WSO zostaje Matka Boska Częstochowska. W roku 1907 utworzono Muzeum Pożarnictwa, a od 1909 roku postanowiono fotografować pożary, aby wykonane zdjęcia wykorzystywać potem do celów szkoleniowych.

Pierwszy samochód w WSO (firmy Bussing) pojawił się w roku 1914, ale z braku funduszy został wypożyczony tylko na kilka miesięcy. W 1916 wchodzi do użytku pierwszy samochód pożarniczy posiadający motopompę marki Hans Lloyd. Motoryzację straży zakończono w 1928 r., w tym roku skreślono z inwentarza wozy konne i sprzęt stajenny. W 1936 roku przy ul. Polnej oddano do użytku nowoczesne koszary i siedzibę komendy. W czasie okupacji działał powstały w grudniu 1939 r. Strażacki Ruch Oporu "Skała". Ruch ten swoim działaniem objął teren całego kraju.

Od 1950 roku, po zmianach strukturalnych, używana jest nowa nazwa Warszawska Straż Pożarna. Powstają kolejne oddziały: w 1952 r. oddział VI na Bielanach - barwa różowa, w 1957 r. oddział VII na Woli - barwa fioletowa, (w tym samym roku WSP otrzymuje sztandar), a w 1958 r. oddział VIII na Grochowie włączony zostaje do operacyjnego zabezpieczenia Warszawy - barwa brązowa. Potem w roku 1969 rozpoczyna służbę oddział IX na Służewcu. W tym samym roku utworzono oddział ratownictwa wodnego, a w 1983 r. oddział ratownictwa wysokościowego. W 1992 w związku z powstaniem Państwowej Straży Pożarnej następuje zmiana nazewnictwa na: Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej, a w 2002 r. (po zmianie ustroju miasta) kolejna na: Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.

KomendanciEdytuj

Komendanci Warszawskiej Straży Ogniowej:

Komendanci Warszawskiej Straży Pożarnej:

StrukturaEdytuj

Na samym szczycie systemu pożarnictwa w Polsce stoi Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, która ma pod sobą Komendy Wojewódzkie, a te zarządzają Komendami powiatowymi i miejskimi. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy podlega Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (mazowieckiej). Na czele Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy stoi komendant bryg. mgr inż. Mariusz Wejdelek.

Komendant ma dwóch zastępców, którym podlegają: 1. zastępcy: jednostki ratowniczo-gaśnicze, wydział operacyjno szkoleniowy, wydział techniczny; 2. zastępcy: wydział organizacyjno-kadrowy, wydział kwatermistrzowski. Bezpośrednio komendantowi podlegają: wydział finansowy, wydział kontrolno-rozpoznawczy, samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych i samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Operacyjnie podległe Komendzie Miejskiej PSP w Warszawie są też: Ochotnicze Straże Pożarne w Ursusie, Starej Miłosnej i Wesołej oraz Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Ponadto Komenda Miejska PSP w Warszawie współpracuje z Lotniskową Strażą Pożarną Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina, Zakładową Służba Ratowniczą "Metra Warszawskiego", Zakładową Służbą Ratowniczą Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa", Zakładową Służba Ratowniczą Zakładów Mechanicznych PZL Wola SA., Służbą Chemiczną "Filtrów Warszawskich", Jednostkami Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

JednostkiEdytuj

Obok jednostki nr 9, przy ul. Domaniewskiej 40a, trwa budowa Centrum Dowodzenia Straży Pożarnej. Oprócz tego istnieje także Szkoła Główna Służby Pożarniczej przy ul. Słowackiego oraz Lotniskowa Straż Pożarna, która działa na Lotnisku Chopina.

Dane teleadresoweEdytuj

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa

Telefony:

 • Centrala 596-70-00
 • Kancelaria Ogólna 596-73-29
 • Sekretariat Komendanta Miejskiego 596-73-00, fax 596-78-00
 • Służba Dyżurna Miejskiego Stanowiska Kierowania 596-79-98, 844-00-71
 • telefon alarmowy 998
 • fax 596-79-00

Linki zewnętrzneEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

W sieci Wikii

Losuj Wikię