FANDOM


Sala Warszawska PKiN

Sala Warszawska w Pałacu Kultury i Nauki, miejsce posiedzeń Rady miasta stołecznego Warszawy

Rada miasta stołecznego Warszawy - organ stanowiący i kontrolny wybierany zgodnie z ustawą o ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. W skład rady wchodzi 60 radnych.

Zadania radyEdytuj

Do zadań Rady należy m.in. uchwalanie projektu statutu miasta, powoływanie i odwoływanie na wniosek prezydenta skarbnika miasta (głównego księgowego budżetu) oraz sekretarza miasta, uchwalanie budżetu miasta, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach: herbu, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników, nadawanie honorowego obywatelstwa miasta.

RadniEdytuj

Obecna kadencja radnych trwa do 2018 roku.

Komisje RadyEdytuj

 • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 • Komisja Sportu i Turystyki
 • Komisja Infrastruktury i Inwestycji
 • Komisja Ochrony Środowiska
 • Komisja Polityki Rozwoju Gospodarczego
 • Komisja Ładu Przestrzennego
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej
 • Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom
 • Komisja Zdrowia
 • Komisja Kultury i Promocji Miasta
 • Komisja Inwentaryzacyjna
  • Podkomisja ds. Nazewnictwa Ulic
 • Komisja Edukacji i Rodziny
 • Komisja Budżetu
 • Komisja Etyki
 • Komisja Statutowo-Regulaminowa

Biuro RadyEdytuj

 • pl. Defilad 1, 00-110 Warszawa
 • tel. 0 22 656 78 30
 • faks 0 22 656 66 29
 • e-mail: radwar@warszawa.um.gov.pl

Zobacz też:Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

W sieci Wikii

Losuj Wikię