FANDOM


Kościół św. Zygmunta (plac Konfederacji)

Kościół parafii św. Zygmunta

Parafia św. Zygmunta – parafia zlokalizowana na Starych Bielanach, należąca do dekanatu bielańskiego. Jej kościołem parafialnym jest kościół św. Zygmunta, a kancelaria parafialna mieści się przy ul. Daniłowskiego 64. Proboszczem parafii jest ks. dr Krzysztof Kosk.

Parafia powstała 28 czerwca 1951 roku w wyniku wydzielenia z parafii św. Marii Magdaleny w Wawrzyszewie, została ona erygowana przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej świątynią stała się tymczasowa kaplica przy placu Konfederacji, jednak cały czas trwały starania o budowę stałego kościoła. Pierwszym proboszczem został ks. Władysław Wiąckiewicz, dotychczasowy administrator filii parafii wawrzyszewskiej. W 1955 roku proboszczem parafii został ks. Zygmunt Bielecki, który kontynuował starania o budowę nowego kościoła. Jego obowiązki w 1958 roku przejął ks. Jan Penkała.

Starania o rozpoczęcie budowy świątyni toczyły się bardzo powoli i ks. Janowi Penkale nie dane było doczekać rozpoczęcia budowy, zmarł 27 marca 1973 roku. Po nim proboszczem został ks. Ryszard Grygielko. Spotkał się on z bardzo dużymi trudnościami, gdyż Służba Bezpieczeństwa zaczęła wszelkimi sposobami utrudniać rozpoczęcie jakichkolwiek prac. Z terenu zniknęło wiele przygotowanych materiałów budowlanych. W dodatku nowy proboszcz do 1977 roku był oficjalnie jedynie wikariuszem, co potęgowało rozczarowanie wśród parafian. Szczęśliwie pozwolenie udało się uzyskać w 1974 roku, a kościół wybudowano w latach 1980-1981.

Na terenie parafii znajduje się także kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej, umieszczona w Szpitalu Bielańskim, przy ulicy Cegłowskiej 80. Przy parafii mieści się także Zespół Pomocy Bliźniemu.

Linki zewnętrzneEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

W sieci Wikii

Losuj Wikię