FANDOM


Zabytek.png
nr w rej.
636
Palacyk Boguslawskiego (Zelazna) 3.JPG

Pałacyk Bogusławskiego

Pałacyk Bogusławskiego – zespół architektoniczny położony przy ulicy Żelaznej 97. Nieznane jest nazwisko architekta – przypuszcza się, iż mógł nim być Bonawentura Solari.

W 1791 r. Wojciech Bogusławski kupił w tym miejscu plac pod budowę pałacu, która zakończyła się w 1807 roku. Budowla znajdowała się pomiędzy dwiema parterowymi oficynami. Jedna mieściła w sobie mieszkania, druga natomiast wozownie i stajnie.

W 1825 roku budynek zakupił architekt Karol Henryk Gall, a od roku 1862 jej właścicielem był ks. Julian Feliński, wtedy to założono w pałacyku ochronkę – opiekę nad nią sprawowało Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Marii. W roku 1863 na dziedzińcu postawiono rzeźbę Matki Boskiej, wykonaną przez Andrzeja Pruszyńskiego. Podczas okupacji hitlerowskiej przy pałacyku znajdował się mur getta, przez który siostry zakonne niosły stałą pomoc żydowskim dzieciom. W czasie powstania warszawskiego oddziały niemieckie dokonały dużych zniszczeń pałacyku. Po II wojnie światowej został odbudowany w stylu klasycystycznym.

Na dziedzińcu pałacu stoi także odsłonięty w 2007 roku pomnik założyciela zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Marii - Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

GaleriaEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

W sieci Wikii

Losuj Wikię