FANDOM


Targowa (linia średnicowa, wiadukt)

Wiadukt linii średnicowej nad ul. Targową

Kruczkowskiego (wiadukt linii średnicowej)

Wiadukt linii średnicowej nad ul. Kruczkowskiego

Linia średnicowa w kier zach z wiaduktu Towarowa

Linia średnicowa w kierunku zachodnim, widziana z wiaduktu w ciągu ulicy Towarowej.

Linia średnicowa – linia była projektowana już w XIX w. jako linia centralna dla połączenia czołowych dworców na obu brzegach Wisły. Występowała wtedy różnica szerokości torów (szerokość normalna i szerokie tory rosyjskie). Połączenie najpierw uliczną koleją konną (początek tramwaju), a następnie linią obwodową przy Cytadeli okazało się niedostateczne. Bezpośrednio po ogłoszeniu nie podległości powstała została uchwalona jako jedna z pierwszych ustawa o modernizacji węzła warszawskiego. Budowę rozpoczęto w 1924 r.Wymagało to przebudowy dworców. Dworzec Główny (dawny Wiedeński) został zamknięty, gdyż, jako czołowy nie mógł spełniać swojej roli. Rozebrano wtedy jego część zachodnią, która wypadła na drodze budowanego tunelu pod alejami Jerozolimskimi. Zbudowano nowy dworzec już w tunelu i nad nim (budowa nigdy niedokończona), cofnięty z powodu zaistnienia głowicy torowej wychodzącej z tunelu. Na jego resztkach zbudowano po wojnie stację aglomeracyjną Warszawa Śródmieście (nazywaną początkowo jedyną stacją metra w Warszawie). Na całej linii zbudowano perony wysokie i stosowany był długo tabor aglomeracyjny z płaską podłogą.

Podobnie postąpiono z Dworcem Wschodnim, który przestał być czołowy, i musiał być cofnięty na obecne miejsce. Zebrał on wszystkie linie przychodzące ze wschodu prócz wileńskiej. Dworce Wschodni i Główny połączono tunelem, mostem i nasypem (przez niskie tereny Saskiej Kępy i Skaryszewa). M. in. nasyp wypadł na torach stacji dotychczasowej, co wyeliminowało praktycznie budynek dworcowy ze swojej funkcji.

Na zachodzie zbudowano dworzec Warszawa Zachodnia, zbierający wszystkie l;inie przychodzące z zachodu. Między Dworcem Głównym i Zachodnim linię sprowadzono do wykopu, ułatwiając ruch na ulicach poprzecznych, czego domagało się miasto.

Otwarcie pierwszej nitki (dwa tory) nastąpiło 1933 roku. Linia wraz Dworcem Głównym została zniszczona po powstaniu warszawskim 1944. W czasie odbudowy dobudowano "w trybie partyzanckim" drugą nitkę torów oraz zmieniono konstrukcję mostu na nieagresywną. Tory lokalne istnieją na odcinku Warszawa Gocławek - Pruszków.

W okresie PRL zbudowano kilka przystanków na nitce ruchu lokalnego, w miejscach przewidzianych w projekcie z 1904 r. : Stadion, Powiśle, Ochota, co znaczenie usprawniło obsługę ruchu regionalnego. Szczególne znaczenie linia uzyskała po wprowadzeniu w 2005 r. kolei miejskiej (SKMWA) zajmującej się ruchem aglomeracyjnym, wspierana przez pociągi regionalne.

Nazwa „średnicowa” pochodzi od średnicy figury, jaką jest miasto na mapie.

Linię średnicową tworzą następujące linie kolejowe:

Stacje i przystanki na linii średnicowejEdytuj

Część dalekobieżnaEdytuj

K1 Warszawa Zachodnia
S Warszawa Centralna
K2 Warszawa Wschodnia

Część podmiejskaEdytuj

K1 Warszawa Zachodnia
S Warszawa Ochota
S Warszawa Śródmieście
S Warszawa Powiśle
S Warszawa Stadion
K2 Warszawa Wschodnia

Zobacz też: