FANDOM


Wielka Parada Studentów (2010, SGH)

Wielka Parada Studentów 2010, ulicą Senatorską przejeżdża wóz SGH

Wielka Parada Studentów (2010, SGGW)

Wielka Parada Studentów 2010, ulicą Senatorską przejeżdża wóz SGGW

Juwenalia Warszawskie – impreza cykliczna odbywająca się rokrocznie w maju, będąca świętem wszystkich studentów warszawskich wyższych uczelni. Swoją historię juwenalia biorą od odbywających się od XV wieku w Krakowie juwenaliów (święta studentów), które swoją nazwę biorą od łacińskiego wyrażenia iuvenalia, czyli igrzyska młodzieńców.

W Warszawie juwenalia odbywają się na tradycyjnych dla każdej uczelni miejscach, w ostatnich latach zawsze rozpoczynane są od imprezy Megawat Wojskowej Akademii Technicznej, a kończą się Ursynaliami organizowanymi przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Największym wydarzeniem w ramach juwenaliów jest przechodząca ulicami miasta Wielka Parada Studentów. W ramach juwenaliów warszawskich wyróżnia się następujące imprezy:

Linki zewnętrzneEdytuj