FANDOM


Gimnazjum Nr 52 im. Edmunda Bojanowskiego
Koło
Wola
POL Warsaw School No71
Gimnazjum Integracyjne Nr 52
Rok założenia: szkoła od ok. 1964, gimnazjum od 1999
Typ szkoły: podstawowa integracyjna
Dyrektor: mgr Magdalena Politańska
Wicedyrektor: mgr Iwona Stelmaszczyk-Dyba
Adres: ul. Deotymy 37, 01-409 Warszawa
Zobacz szkołę w Google Maps
Szkola317

Wejście do budynku szkoły

Gimnazjum Integracyjne Nr 52gimnazjum wchodzące w skład zespołu szkół integracyjnych nr 71 im. E. Bojanowskiego, które znajduje się przy ul. Deotymy 37.

Gimnazjum powstało w wyniku reformy edukacji z 1999 roku, dzisiaj liczy sześć klas, a w każdej z nich jest najwyżej dwudziestu uczniów. Każda klasa posiada jednego wychowawcę i jednego pedagoga wspierającego, który jest obecny na większości lekcji i pomaga w wyrównywaniu szans wszystkim uczniom. Każdego 14 listopada obchodzone jest Święto Szkoły, rozpoczyna się on mszą świętą w pobliskim kościele św. Józefa na Deotymy, następnie w szkole odbywają się uroczystości, przedstawienia teatralne i inne występy.

Co roku w szkole organizowany jest plebiscyt "Niezawodny". Ma on wyłaniać osobę zawsze gotową do niesienia pomocy, bezinteresowną, kulturalną i wykazującą się własną inicjatywą. Tytuł przyznaje kapituła, w skład której wchodzą nauczyciele zajmujący się imprezami oraz wystrojem szkoły i ubiegłoroczni zdobywcy tytułów. Zdobywca otrzymuje specjalną statuetkę i dodatkowe punkty do oceny z zachowania, a rodzice otrzymują list pochwalny.

Szkoła w ramach zespołu szkół posiada salę sportową, bibliotekę, salę komputerową z Internetem, windę, podjazdy dla wózków, gabinet medycyny szkolnej, gabinet psychologa. Funkcjonują liczne zajęcia wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne, koła zainteresowań, oraz kluby.