FANDOM


Forum Rozwoju Warszawy (FRW) - stowarzyszenie non-profit działające na rzecz rozwoju stolicy, zrzeszające mieszkańców Warszawy realizujących potrzebę aktywnego udziału w procesie zmian zachodzących w mieście. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 8 lutego 2007 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Cele Edytuj

Jednym z głównych celów FRW jest wspieranie koncepcji urbanistycznych korzystnych dla miasta i mieszkańców. Wspieranie projektów architektonicznych na światowym poziomie oraz dążenie do poprawy jakości przestrzeni miejskiej i jakości życia w Warszawie zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Innym ważnym celem jest popularyzacja wiedzy o Warszawie i jej okolicach, historii i dziedzictwie oraz sprawach bieżących i planach na przyszłość. Ponadto integracja środowisk związanych z inwestycjami i rozwojem miasta oraz mobilizacja mieszkańców popierających rozwój stolicy i całej aglomeracji. Wymiana wiedzy, doświadczeń i wzajemne wsparcie pomiędzy fachowcami, a środowiskami lokalnymi celem wspólnego, skutecznego działania dla rozwoju Warszawy.

Działalność Edytuj

Swoje cele FRW realizuje poprzez:

  • Proponowanie własnych rozwiązań takich jak kompleksowe projekty urbanistyczne, między innymi projekt zagospodarowania placu Defilad i okolic Pałacu Kultury i Nauki, który zyskał znaczne poparcie wśród miejskich urbanistów i wiele elementów zostało zaczerpniętych do finalnego, uchwalonego przez radę miejską miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Poza tym powstały jeszcze propozycja zagospodarowania placu Piłsudskiego wraz z odbudową Pałacu Saskiego oraz projekt rewitalizacji ulicy Marszałkowskiej i podniesienia jej rangi do centralnej alei miejskiej.
  • Opiniowanie uchwalanych przez miasto miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  • Uczestnictwo w dyskusjach na temat miasta oraz praca w komisjach dialogu społecznego utworzonych przy organach władzy miejskiej zajmujących się planowaniem przestrzennym, ochroną zabytków i transportem miejskim.
  • Wspieranie inicjatyw lokalnych społeczności i innych stowarzyszeń takich jak SISKOM.
  • Monitoring inwestycji prowadzonych i planowanych w Warszawie.

Linki zewnętrzne Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

W sieci Wikii

Losuj Wikię