FANDOM


Budżet partycypacyjny – element demokracji bezpośredniej, w ramach którego mieszkańcy mogą zgłaszać własne projekty inwestycji miejskich służących lokalnym społecznościom oraz głosować na nie.

Zasady ogólneEdytuj

Budżet partycypacyjny działa na poziomie dzielnic. Zarządy dzielnic mają możliwość podziału swojego obszaru na mniejsze obszary (jeżeli kwota dzielnicowego budżetu partycypacyjnego przekracza 1 mln zł, podział jest obligatoryjny), wówczas projekty mogą dotyczyć jednego obszaru (projekty lokalne) lub więcej niż jednego (projekty ogólnodzielnicowe).

Wszystkie zgłoszone projekty są weryfikowane przez dzielnice pod kątem ich zgodności z wymogami formalnymi i możliwości realizacji. Na tym etapie istnieje możliwość ewentualnego wniesienia poprawek do projektu przez zgłaszającego, jeżeli komisja weryfikacyjna podniesie zastrzeżenia.

Projekty, które pomyślnie przeszły weryfikację, umieszczane są na listach do głosowania. Pozycja projektu na liście ustalana jest w drodze losowania.

Na projekty z budżetu partycypacyjnego mogą głosować wyłącznie osoby faktycznie zamieszkałe na terenie Warszawy, nie ma wymogu legitymowania się zameldowaniem. Można głosować na projekty z dowolnej dzielnicy, nie tylko tej w której się zamieszkuje, ale wszystkie głosy muszą być oddane na projekty z jednej wybranej dzielnicy. W przypadku podziału dzielnicy na obszary można oddać głosy na projekty ogólnodzielnicowe i na projekty lokalne z jednego wybranego obszaru tej dzielnicy (lub tylko na projekty dzielnicowe albo lokalne). Ostatnim ograniczeniem jest to, że suma wartości wybranych projektów nie może przekroczyć kwoty budżetu na daną kategorię projektów. Głosować można przez internet lub z użyciem papierowych ankiet, które udostępniają zarządy dzielnic w swoich siedzibach i w dzielnicowych bibliotekach, ośrodkach kultury itp. Oddane głosy są weryfikowane pod względem formalnym. W przypadku wykrycia oddania przez jednego głosującego więcej niż jednego głosu wszystkie głosy tego głosującego są unieważniane.

FinansowanieEdytuj

Pieniądze na inwestycje z budżetu partycypacyjnego pochodzą z istniejących budżetów dzielnic. Kwoty przeznaczone na inwestycje z budżetu partycypacyjnego są wyznaczane przez zarządy dzielnic w ramach limitów procentowych określonych przez prezydenta Warszawy z uwzględnieniem możliwości finansowych dzielnic.

Wymogi formalne co do projektówEdytuj

Każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić 1 lub więcej projektów, projekty mogą być zgłaszane przez więcej niż 1 osobę, lecz nie więcej niż 3 osoby. Projekty zgłoszone do realizacji muszą spełniać następujące wymogi formalne:

 • projekt generalnie powinien być zlokalizowany na terenie miejskim, co do którego nie ma roszczeń osób trzecich. Zarządy dzielnic mają możliwość określenia, czy możliwe jest odstępstwo od tej zasady;
 • projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu roku budżetowego;
 • projekt musi służyć ogółowi mieszkańców;
 • projekt nie może zakładać jedynie wykonania dokumentacji projektowej ani być jednym z etapów większej inwestycji, która miałaby być kontynuowana w kolejnych latach;
 • projekt nie może być sprzeczny ze strategiami i programami miasta;
 • projekt nie może zawierać treści uznawanych powszechnie za naganne, obsceniczne, obraźliwe lub wulgarne.

Edycje budżetu partycypacyjnegoEdytuj

Rok budżetu oznacza rok, w którym projekty będą realizowane. Zgłaszanie projektów i głosowanie ma miejsce w roku poprzedzającym.

 1. 2015 – na budżet obywatelski przeznaczono ogółem 26 237 266 zł. Zgłoszono 2236 projektów, z czego weryfikację przeszło 1390 projektów. Głosowanie miało miejsce w dniach 20-30 czerwca 2014. W głosowaniu wzięły udział 166 893 osoby (frekwencja ok. 12,4%), przy czym najwyższą frekwencję odnotowano na Ursynowie (15,51%), a najniższą na Bielanach (4,83%). Do realizacji wybrano 336 projektów[1].
 2. 2016 – na budżet obywatelski przeznaczono ogółem 51 206 731 zł. Zgłoszono 2333 projekty, z czego weryfikację przeszły 1464 projekty. Głosowanie miało miejsce w dniach 16-26 czerwca 2015. W głosowaniu wzięło udział ponad 172 tys. osób (frekwencja ok. 12,8%), przy czym najwyższą frekwencję odnotowano w Wesołej (17%), a najniższą na Bemowie (5%). Do realizacji wybrano 644 projekty[2].
 3. 2017 – na budżet obywatelski przeznaczono ogółem 58 588 894 zł. Zgłoszono 2649 projektów, z czego weryfikację przeszło 1749 projektów. Głosowanie miało miejsce w dniach 14-24 czerwca 2016. W głosowaniu wzięło udział 128 406 osób (frekwencja ok. 9,5%), przy czym najwyższą frekwencję odnotowano na Żoliborzu (10%), a najniższą na Pradze Północ (3,5%). Do realizacji wybrano 770 projektów[3]

Przypisy Edytuj

 1. Raport z budżetu partycypacyjnego na 2015 – podsumowanie I edycji
 2. II edycja bp w liczbach – prezentacja podsumowująca
 3. Wyniki głosowania w budżecie partycypacyjnym – podsumowanie

Odsyłacze zewnętrzneEdytuj