FANDOM


Aleja Słowiańska
Marymont-Kaskada
Bielany
Al. Słowiańska 1
al. Słowiańska w rejonie ul. Kolektorskiej
Okres powstania: lata 20. XX wieku
Długość: 300 m
Zakres numerów: 10–25 (oficjalnie)
Google MapsOpen Street Map
Al. Słowiańska 2

Al. Słowiańska od Marymonckiej

Al. Słowiańska 3

Al. Słowiańska – widok w kierunku wschodnim

Al. Słowiańska nr 22

Stary budynek nr 22

Aleja Słowiańska – ulica w dzielnicy Bielany na obszarze MSI Marymont-Kaskada. Wbrew nazwie jest lokalną, ślepą ulicą po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Aleja rozpoczyna swój bieg na skrzyżowaniu z ul. Kolektorską w rejonie stawów Kellera, skąd biegnie na zachód, krzyżując się z ul. Chlewińską, w rejonie skrzyżowania ul. Żeromskiego, ul. Słowackiego i ul. Marymonckiej, z którym nie ma połączenia, skręca na północ i kończy się ślepo przed budynkiem Marymoncka 6.

Ulica powstała prawdopodobnie w latach 20. XX wieku. W latach 30. XX wieku planowano, że będzie to dwupasmowa aleja z szerokim pasem rozdzielającym porośniętym zielenią (na podobieństwo pobliskiej ul. Kasprowicza czy al. Wojska Polskiego na Żoliborzu), zaczynająca się na planowanym pl. Jedności i biec na wschód w kierunku Wisły. Plany te nie zostały zrealizowane, jedyną pamiątką po nich są linie regulacyjne, szczególnie na odcinku między Marymoncką a Chlewińską. Na przełomie I i II dekady XXI wieku wyburzono większość starej, zdewastowanej zabudowy po stronie nieparzystej. W 2017 roku na terenach zielonych po stronie nieparzystej rozpoczęto budowę kompleksu apartamentowców Sabbia.

Na terenie dawnej posesji nr 25 znajdują się 2 pomniki przyrody – dęby szypułkowe o wysokości 20 m i obwodach pnia 340 i 290 cm.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.